Opportunity

ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 2016 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් සහ ගැනුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම.

1.         භාණ්ඩ සැපයුම්

                1.01 කාර්යාලීය ලිපිද්‍රව්‍ය සහ පාරිභෝගික භාණ්ඩ

                1.02 කාර්යාලීය සහ නිවාස ගෘහභාණ්ඩ

                1.03 පරිගණක, පරිගණක දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග සැපයීම අළුත්වැඩියාව

                1.04 කාර්යාලීය උපකරණ, ෆොටෝ කොපි මැෂින්, ෆැක්ස් මැෂින් සැපයීම සහ අළුත්වැඩියාව

                1.05 විද්‍යුත් භාණ්ඩ සහ උපකරණ

                1.06 උත්සව ශාලා පුටු

                1.07 ගෑස් උදුන් අමතර කොටස් අළුත්වැඩියාව

                1.08 ඉන්ධන සහ ගෑස්

                1.09 වාහන අමතර කොටස් ටයර් සහ ටියුබ්

                1.10 හාඞ්වෙයාර් අයිතම

                1.11 නිල ඇදුම් රෙදි, ගම්බූට්ස්, වැහි කබා සහ කුඩ සැපයීම සහ ආයතනික නාමයෙන් යුත් ටී ෂර්ට් මැසිම

                1.12 කාපට් සහ කර්ටන්

                1.13 ආයතනය සඳහා LED බල්බ සහ අනෙකුත් බල්බ්  සැපයීම සහ ඒ හා  සම්බන්ධ සේවාවන් කිරිම

                1.14 එළවලූ /කුකුල් මස් / බිත්තර/ මාළු යනාදිය

                1.15 වීදුරු වර්ග සැපයීම

                1.16 සන්නිවේදන උපකරණ

                1.17 ගිනි නිවන උපකරණ, ගිනි ආරක්‍ෂණ උපකරණ, ගිනි අනතුරු හැගවීමේ පද්ධති සහ සේවා කිරීම

                1.18 මුළුතැන්ගෙයි තාපය ඉවත් කිරීමේ පද්ධති

                1.19 රබර් සීල් සැකසීම

                1.20 පුස්තකාල ද‍්‍රව්‍ය

      (වයිට් පේපර්, සුදු රෙදි, චිප් බෝඞ්, කෙමිපික්ස්, රෙක්සින්, කවරින් පේපර්, සංරක්ෂණ කඩදාසි (රෙපයාරින් පේපර්), රෙපයාරින් ටිෂු, බයින්ඩින් ටේප් (ලොකු), බයින්ඩින් ටේප් (කුඩා), නිල්පාට ඉරි රෙදි, කටර් බ්ලේඞ්, ලෙදර් පේපර්, අමුරෙදි, කහපාට බ්‍්‍රස්ටල් බෝඞ්, තයිමොල්)        

 1.21 පොත් කවර සදහා අක්‍ෂර මුද්‍රණය(Front and Back Cover)

1.22 ආරක්‍ෂ කැමරා (CCTV) පද්ධති, උපකරණ සහ අමතර කොටස්.

1.23  අනෙකුත් භාණ්ඩ සැපයුම්

2.         සේවා සැපයුම්

                2.1 කම්කරු ශ‍්‍රමිකයන් සැපයීම

                2.2 ඉදිකිරීම් සහ ගොඩනැගිලි කොන්ත‍්‍රාත්කරුවන් ICTAD ලියාපදිංචි)

                2.3 වඩු /පෙදරේරු සේවා /වෙල්ඩින් යකඩ වැඩ සහ

      ඇලූමිනියම් පාර්ටිෂන්  කිරීම්/ පින්තාරු කිරිම්.

                2.4 කාර්යාලීය ගෘහ භාණ්ඩ අළුත්වැඩියාව (යකඩ දැවමය සහ වානේ)

                2.5 උපදේශන සේවා/නීතිඥ සේවා/ භාෂා පරිවර්ථන/ප‍්‍රවාහන සේවා

2.6 අභ්‍යන්තර වායු සමීකරණ අළුත්වැඩියාව සහ නඩත්තුව.

2.7 දැන්වීම් පුවරු / පෝස්ටර් / බැනර් / කටවුට් / ඩිජිටල්

නාම පුවරු / ඩිජිටල් ප‍්‍රින්ටින් / ආයතනික හැදුනුම්පත්/රබර් සීල් / මුද්‍රණ කටයුතු

2.8 පවිත‍්‍රතා සේවා 

2.9  කේටරින් සේවා (Catering Service)

2.10 ලොන්ඩරි සේවා

2.11 ආරක්‍ෂක සේවා

2.12 කාර්මික උපකරණ කුලියට සැපයීම 

2.13 උත්සව භාණ්ඩ (පුටු ,මේස, බුෆේ සෙට්, කුඩාරම් සැපයීම් සහ අනෙකුත් උපකරණ කුළි පදනම මත (කොළඔ අවටින් පමණක් )

2.14 උද්‍යාන සැලසුම් සහ ඒ හා සම්බන්ධ සේවා

2.15 ෆයිබර් වැඩ

2.16 උත්සව සංවිධාන කටයුතු

2.17 අලෙවි ප‍්‍රවර්ධන සේවාවන්

2.18 කෘමීන් පාලනය කිරීම

2.19 පැරණි පින්තූර රාමු කිරීම සහ ප‍්‍රතිසංස්කරණය කිරීම්  

2.20 කෘමි මර්ධන සේවාවන්  

2.21 තිර රෙදි කාපට් දැමීම 

2.22 විදුලි සෝපාන, ජෙනරේටර්, ජල පොම්ප මිලදී ගැනීම සහ අළුත් වැඩියාව

2.23. ආරක්‍ෂ කැමරා (CCTV) පද්ධති

2.24 ජල කාන්දුවීම් වැලැක්වීම් (Water Proofing)

2.25.මගුල් පෝරු සකසන්නන්

2.26 අනෙකුත් සේවා සැපයුම්

3. ආයතනය විසින් සපයනු ලබන සේවාවන්

3.1 උත්සව ශාලා පහසුකම්

3.2 රැස්විම් ශාලා පහසුකම් (Board Room)

3.3 ප‍්‍රදර්ශන ශාලා පහසුකම්

3.4 ආහාර ඇනවුම් භාරගැනීම්

3.5 පන්ති හෝ විශේෂ වැඩමුළු සදහා ශාලා පහසුකම් සැපයීම

3.6 වෙළෙද දැන්වීම් සදහා අවකාශයන්

3.7 ලේඛන සංරක්‍ෂණ කටයුතු

3.8 පොත් බැඳුම්කරණය

කොන්දේසි

01. සියලූම අයදුම්පත් 2016.12.31 දින ට පෙර ජේ. ආර්. ජයවර්ධන මධ්‍යස්ථානය  අංක. 191, ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 07 යන ලිපිනයට ලි.ප.තැ ලැබීමට හෝ අතින් ගෙනවිත් භාර දිය යුතුය. අයදුම්පත යොමු කරන ලියුම් කවරයේ වම්පස ඉහළ කෙළවර ”2016 වර්ෂය සඳහා සැපයුම් කරුවන් සහ ගැණුම් කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම” යනුවෙන් සදහන් කර ඔබ ලියාපදිංචි වීමට අපේක්‍ෂිත අයිතමයන් සහ ඵහි අංක සඳහන් කළ යුතුය.

02. ආහාර සැපයීම (^Catering Service& සදහා රු. 10,000.00 ක් මගුල් පොරු ගසන්නන් සදහා රුපියල් 5000.00  සහ අනෙකුත් සැපයීම් සදහා රුපියල් 500.00 මුදලක් ගෙවා වසරක් සදහා ලියාපදිංචි විය යුතුය.

03. අසම්පූර්ණ හෝ අවශ්‍ය ලියකියවිලි අමුණා නොමැති අයදුම්පත් ලියාපදිංචිය සඳහා සලකා බලනු නොලැබේ. ඔබ විසින් සපයනු ලබන තොරතුරු සමිබන්ධයෙන් නිරවද්‍යතාවය පිළිබඳ වගකීම සහතික කළ යුතුය.

04.වැට් (VAT) සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇත්නම් වැට් ලියාපදිංචි සහතිකය හෝ දේශීය ආදායම් ජනරාල්තුමා විසින් ලබා දෙන ලද වැට් බදු නිදහස් කිරිමේ සහතිකය සහ බැංකුවේ නම, ශාඛාව සහ ගිණුම් අංකය ලබා දිය යුතුය.

05. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මධ්‍යස්ථානය වඩාත් විනිවිදභාවයකින් සහ තරඟකාරි වාසි ලබා ගැනීමට හැකි අවස්ථාවලදි මෙම ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන් සහ ගැනුම්කරුවන්ගෙන්  පරිබාහිරව මිලට ගැනුම් හා අලෙවි කටයුතු සිදුකිරිමේ පුර්ණ අයිතිය ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මධ්‍යස්ථානය සතුය.

06. රාජ්‍ය ආයතන සෘජු සැපයුම් කිරීමට අදාලව හෝ, නිකුත්කර ඇති අමාත්‍යාංශ මණ්ඩල පත‍්‍රිකාවේ පිටපතක් ඇමිණිය යුතුය.

07. ලංසු ඉදිරිපත් කිරිමේදී සිදුවන පිරිවැය හා සැපයීම් හා මිලදී ගැනිම්වලදි සිදුවන අවාසිදායක තත්වයන් හෝ අලාභ හානි සමිබන්ධයෙන් ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මධ්‍යස්ථානය වගකියනු නොලැබේ.

08. මෙම ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන් සහ ගැනුම්කරුවන්ගේ කාලය දිර්ඝ කිරිමේ හෝ ප‍්‍ර‍්‍රතික්‍ෂේප කිරීමේ පුර්ණ අයිතිය ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මධ්‍යස්ථානය සතු වේ.

 

09. භාණ්ඩ හා සේවා සැපයුම් වලට අදාලව සහතික කල බිල්පත් ඉදිරිපත් කළ දිනයේ සිට ඵක් මසක් ඇතුළත ගෙවිම් කරනු ලැබේ.

ලේකම් ජනරාල්,
ප‍්‍රසම්පාදන කමිටුව,
ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මධ්‍යස්ථානය,
අංක. 191, ධර්මපාල මාවත,
කොළඹ - 07.

Web Address: - www.jrjc.lk

දු.ක.  0112- 695 084/011-2694252

 

ආදර්ශ අයදුම්පත‍්‍රය

අයදුම්කරුගේ/ආයතනයේ නම .......................................................................

(ආයතනය ලියාපදිංචි කර ඇත්නම් ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි සහතිකය හෝ බලයලත් නිලධාරියාගේ සහතික කළ ජාතික හැඳුනුම්පත් කොපියක් ඇමිණිය යුතුය)

අයදුම්කරුගේ/ආයතනයේ ලිපිනය .......................................................................

දුරකථන අංකය  .......................................................................

ෆැක්ස් අංකය    .......................................................................

විද්‍යුත් ලිපිනය     .......................................................................

සැපයීම්/සේවා ස්වභාවය .......................................................................

අයිතමය සහ අංකය .......................................................................

(එක් අයිතමයකට වඩා වැඩිවන අවස්ථාවන්හි අමතර ඇමුණුමක් ඉදිරිපත් කරන්න)

විමසීම් කළයුතු අයගේ නම .......................................................................

තනතුර .......................................................................

ජංගම දුරකථන අංකය .......................................................................

බැංකුකරුගේ/වන්ගේ නම් .......................................................................

ප‍්‍රධාන ව්‍යාපාරික කාර්යය .......................................................................

(භාණ්ඩ හෝ සේවා සැපයීම සම්බන්ධයෙන් රජයෙන් ලබාගත යුතු නිත්‍යානුකූල බලපත‍්‍රයක් ෙවීනම් එහි ඡුායා පිටපතක් ඇමිනිය යුතුය)

මම/අප ආයතනය ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ලබාදෙන පිරිවිතරයන්ට අනුව භාණ්ඩ/සේවා ලබාදීමට මෙයින් එකඟ වෙමි.  එසේම එම පිරිවිතරයන්ට අනුව සැපයීමට මම/අපි අපොහොසත් වුවහොත් 2016 වර්ෂයේ ජේ. ආර්. ජයවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ සැපයුම් කරුවන්ගේ නාම ලේඛනයේ නම අසාධුගත කිරීමට ලක්වන බවද අවබෝධ කර ගනිමි. 

...........................................................                            ............................................................

                දිනය                                                                                     අත්සන 

Main Facilities

Auditorium

  Auditorium is a fully equipped reception hall hired out for wedding receptions and similar functions. It is also hired out at very subsidized rates for book
  READ MORE

Japanese museum

  Japanese museum is a separate entity housed in a separate hall which contains mainly mementos depicting exclusively Japanese art and culture.
  READ MORE

The Museum

  One of the most illustrious collections of personal memorabilia, the museum contains about 600 items gifted to President Jayewardene.
  READ MORE

Presidential Archives

  President Jayewardene was a man who believed in preserving everything he possessed for posterity. He had jealously preserved the diaries and most of the exercise books he used as a schoolboy
  READ MORE

The Library

  The library contains over 16000 books and publications mainly in English and Sinhala and a few in other languages such as Tamil, Hindi, Chinese and Japanese.
  READ MORE

The Ryugen Garden

  A replica of the gorgeous courtyards of the Japanese elite is a gift from Rev. Ryugen Tanaka as a token of gratitude to President Jayewardene
  READ MORE

EVENT CALENDAR

   
  Jan
  Feb
  Mar
  Apr
  May
  Jun
  September 2020
  SunMonTueWedThuFriSat
  3031 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 123
   
  Jul
  Aug
  Sep
  Oct
  Nov
  Dec
  NOTE:-
  Schedule dates are highlights. You can click and find more info

Classes

  The J. R. Jayewardene Centre provides support services for classes conducted in various fields such as
  READ MORE